Deutsche Kirche in Charlotte


Generalprobe des BECHTLER ENSEMBLES am 23. März 2011

Final rehearsal of the BECHTLER ENSEMBLE on March 23th, 2011  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Annah Leicht