Deutsche Kirche in Charlotte


2. Konzert des BECHTLER ENSEMBLES am 26. April 2011

second concert of the BECHTLER ENSEMBLE on April 26th, 2011   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Annah Leicht